L’inbound màrqueting és un nou concepte que ha esdevingut un dels pilars més importants del màrqueting online. Aquest tipus de màrqueting d’atracció consisteix a atraure els clients i convertir-los en nous leads. En un llenguatge més planer podríem dir que és la classe de màrqueting online especialitzat en l’atracció dels usuaris als portals webs per a, posteriorment, convertir-los en clients. Aquest nou màrqueting es basa en un conjunt de tècniques com són: el SEO, el màrqueting de continguts i el social media marketing.

A continuació us exposem les 5 metodologies o tècniques que totes juntes formen aquest tipus de màrqueting online que està tan d’actualitat en aquests moments.

  1. Atracció del tràfic: És una de les tècniques per portar tràfic a la web provinent de diferents suports online com són: els blogs, podcast, vídeos, e-books, whitepapers, SEO, màrqueting de continguts i xarxes socials.
  2. Conversió: És el procés en què es transforma el tràfic web rebut en una base de dades.
  3. Automatització del màrqueting: Un cop ja es té la base de dades és el moment de posar en funcionament les tècniques encarregades de implementar tota la informació rebuda. La primera tècniques que s’utilitza és la del lead scoring que és la que fa referència a la valoració del nivell de qualificació dels leads. En aquesta part podem veure quins contactes estan més pròxims a formalitzar la compra. Una vegada ja realitzat el lead scoring, arriba el torn del lead nurturing que són les accions enfocades a anar aproximant als possibles clients els beneficis d’un determinat producte. En aquest punt és necessari una eina tecnològica per poder-ho realitzar com són les plataformes com Hubspot, Marketo o Eloqua. Aquestes eines el que fan és un seguiment del comportament dels registres de la base de dades.

L’objectiu d’aquesta part és generar accions sistemàtiques que permetin que un client potencial torni a interactuar amb la empresa i que acabi adquirint algun dels productes i serveis.

4. Fidelització: El Inbound màrqueting no només es centra a aconseguir clients finals sinó que també es centra a mantenir els clients satisfets, els hi ofereix informació que pot resultar útil i  intenta vetllar per aquells leads que, tot i que no arribaran a ser mai clients, segueixen totes les novetats de la marca i, per tant, poden convertir-se en prescriptors via Internet.

5. Sincronització: L’Inbound màrqueting, com ja hem comentat anteriorment, es basa en un conjunt de tècniques i el veritable secret d’aquesta forma de fer màrqueting és organitzar i coordinar bé totes aquestes tècniques.