El Seo On Page són aquelles tècniques de posicionament web relacionades amb la nostra web. Majoritàriament són aquelles tècniques que només depenen de nosaltres. Per entendre i aprendre des de zero aquest tipus de Seo és necessari conèixer una certa terminologia bàsica del món del Seo. Per aquest motiu, trobem convenient començar aquest article amb el que podria ser un glossari bàsic dels  10 conceptes que cal tenir clars abans d’endirsar-se en el món del Seo On Page, i, en definitiva, en el del Seo en general.

       1# DOMINI: És una direcció a Internet d’un lloc web. Cada domini pot tenir una o moltes URLs. Per exemple, el domini del nostre lloc web és ‘catapings.cat’.

       2#URL: És cada una de les pàgines que està dins d’una web. Cada una té un nom diferent – com si es tractés d’una matrícula- i els cercadors les entenen com a pàgines diferents, i, d’aquesta manera, les rastreja de manera individual. Google, per posar un exemple de cercador i aprofitant que a Espanya l’ulitiza més d’un 95% de la gent per fer cerques, entén que una URL ha de tenir un contingut diferent a la resta de URLs d’un lloc web ja que les rastreja com a pàgines diferents tot i que estiguin sota un mateix domini. Per aquest motiu és una gran oportunitat per posicionar una pàgina de la nostra web per un conjunt de cerques determinades ja que cada URL pot satisfer unes cerques diferents.

A més, la URL serveix per adelantar a Google el contingut que té una determinada pàgina. Es recomenable, per tant, emprar URL amigables que són totes aquelles que ,en comptes de números o lletres sense cap significat, tenen en la seva pròpia URL el significat del què són o del què parlen. Un altre consell és que la URL estigui com més neta millor ja que s’ha de pensar en futures cerques d’usuaris. Dit això, és millor no emprar accents en les URL.

com fer una url amigable

3#EMD (Exact Match Domine): Consisteix a registrar un domini amb la paraula exacte que t’interessa posicionar en els cercadors. Antigament era molt utilitzat però actualment és una mala praxis a no ser que sigui el nom de marca que llavors estaria bé utilitzar-lo pel domini. Hi ha altres maneres més eficients de posicionar una web sense comprar el domini exacte.

4#ELS ROBOTS DE GOOGLE: Els robots o, altrament dit, la spider (la aranya) de Google visiten el nostre lloc web constantment. Naveguen per les nostres URLs i emmagatzemen i analitzen la el contingut que hi troben per, posteriorment, mostrar-ho en els motors de cerca. Els robots sempre visiten amb més freqüència de l’habitual les webs ens els seus primers dies de creació. És probable que en un sol dia puguin rastrejar tot el lloc web si aquest es composa d’un total aproximat de 60 URL.

com es l'aranya de google

5#INDEXAR: Com hem comentat en el punt anterior, Google rastreja i analitza el contingut de les pàgines web per emmagatzemar-les i, a continuació, mostrar-les en una espècie de índex. Aquest últim procés descrit és el de la indexació.

El temps que pot trigar Google en actualitzar una pàgina va entre els minuts a un parell de dies. Tot depèn de la freqüència d’actualització i la notorietat de la pàgina tot i que també es pot forçar la indexació de la pàgina a través de la eina de Google per webmasters Search Console. A més, també podem forçar tot el contrari, que Google no mostri i t’indexi en el seu cercador la teva pàgina o part d’ella.

Una altra eina molt útil per saber si el nostre lloc web està indexat a Google és el comando site, que no és més que posar al Google “site:” seguit del teu domini. D’aquesta manera sabrem, pel mateix Google, quantes pàgines té del nostre lloc web.

6#PARAULES CLAU O “KEYWORDS”: Són un conjunt de paraules o paraula relacionada amb una possible cerca. Cada paraula clau es posiciona per a una possible cerca. Poden ser algunes paraules però compten com una de sola. Com ja hem comentat anteriorment, cada URL d’una pàgina pot competir o posicionar-se per vàries paraules clau. Aquestes paraules han d’aparèixer –sobretot si es pretén posicionar-les- en el H1 i en el contingut de la pàgina.

7#METAKEYWORDS: Era un camp de text ocult, una mena de tags, que antigament ajudaven a posicionar. Actualment, Google des del 2009 ja no les té en compte degut a una mala praxi que feien alguns usuaris que posaven moltes paraules que no tenien res a veure amb el contingut del article només amb l’objectiu de posicionar-se ben a dalt. Però no només es deu al keyword stuffing la desaparició de la importància de les metakeywords sinó que Google cada cop és més semàntic i els seus robots ara només es fien del que llegeixen en cada pàgina, o sigui del seu contingut.

       8#METATíTOL I METADESCRIPCIÓ: És el títol i la descripció que apareix a Google d’una URL concreta. És un camp que s’ha d’escriure pensant en que satisfaci el màxim de cerques possibles. Sempre s’ha d’omplir ja que, en el cas de la metadescripció, si no Google agafaria el fragment de tot el contingut que trobi més representatiu.

En el cas del metatítol s’aconsella que contingui uns 55 caràcters aproximadament i la marca vagi el més a la dreta possible. La metadescripció, en canvi, ha de ser més llarga (al voltant de 155 caràcters) i ha de mostrar el que trobarem a l’interior de la pàgina. A més, ha d’intentar seduir i fer que la majoria de persones que busquin una determinada paraula a Google  entrin a aquella pàgina i no a una altra pàgina que tindran més amunt o més avall.

       9#TEXT ALTERNATIU (ALT): És un camp en les imatges que és molt necessari omplir ja que ajuda al seu posicionament.  Aquest camp indica a Google de què van les imatges.

Ha de ser un camp molt descriptiu ja que també és el que escoltarà una persona cega quan a través d’un lector d’imatges vulgui saber què és.

imatge alt

No és una broma. És una imatge amb el seu text alternatiu com podeu comprovar 😉

10#SUBDOMINI: És una tècnica que pot funcionar molt bé amb el SEO i pot arribar a tenir molt bons resultats. Normalment són un conjunt de caràcters o paraules que van just davant del domini tot i que també se’n poden trobar just després.

Un subdomini no deixa de ser una direcció web que treballa com un anex o lloc relacionat amb el domini. És com una mena de secció. Una pàgina web dins de la pàgina web principal.