Com tots sabem, les noves tecnologies i, contretament Internet, han transformat la manera en què els éssers humans experimentem diverses situacions, com per exemple la compra de béns i serveis.

Els ordinadors, les tablets i els smartphones poden fer del típic acte de comprar un procés senzill, ràpid I molt més còmode. Però per aprofitar aquest potencial, les pàgines web dels negocis han de confeccionar-se de manera eficient amb la finalitat de donar a l’usuari la millor experiència de compra.

comprar una web

A continuació us exposarem els tres pilars fonamentals que no heu d’obviar a la hora de dissenyar un lloc web.

1#Interfície d’usuari o User Interface (UI): És la part que engloba el desenvolupament i el disseny del lloc web. En aquesta part hi ha d’haver un punt mig entre el pur disseny web més creatiu i atractiu i una bona usabilitat de cara al usuari que el permeti navegar amb total facilitat. Aquests dos elements són els que condicionen a l’usuari perquè segueixi navegant per la pàgina web i es converteixi en un client potencial o, per el contrari, fugi a una altra web amb un disseny més modern i pràctic de cara a l’usuari.

2#Experiència d’usuari o User Experience (UX): Aquest punt està més relacionat amb la part psicològica de l’usuari: la seva psicologia, les seves motivacions i les expectatives que té. Aquesta part més psicològica és la que després afectarà en què l’usuari es quedi o no en una web i opti per comprar algun producte o servei.

Ens hem de posar en la pell d’un client potencial que entri al nostre lloc web per dissenyar una pàgina web enfocada a la funcionalitat de compra i que permeti comprar de manera fàcil, ràpida i còmode. En definitiva, s’ha de dissenyar una web on el procés de compra esdevingui per a l’usuari una experiència del tot satisfactòria.

3#Web responsive o adaptable: És la web que està configurada des del seu disseny perquè s’adapti a qualsevol dispositiu amb accés a Internet i, per tant, a qualsevol mida de la pantalla sense perjudicar l’experiència de l’usuari i la interfície gràfica.

Aquest punt és, en l’actualitat, fonamental per qualsevol web ja que també ajuda a que la web tingui un millor posicionament web i estigui millor considerada de cara als buscadors.

Un cop hem comprovat que la nostra web compleix aquests tres requisits ja és hora de començar a construir una bona estratègia SEO Onpage que permeti optimitzar la web de cara a què aparegui a les posicions més altes dels buscadors. Per tant, és molt important que els continguts que s’hi escriguin siguin de màxima qualitat i amb les paraules clau en la densitat adequada perquè els buscadors tinguin el lloc web ben considerat i ens dirigeixin un tràfic de qualitat amb molt potencial de compra.