El  SEO és l’acrònim de Search Engine Optimization. També se’l coneix amb el nom de posicionament en buscadors o posicionament web. Són, per tant, un conjunt de tècniques d’optimització d’un lloc web que treballen per fer més comprensible i visible una determinada web de cara als motors de cerca. D’aquesta manera, a través de bones pràctiques SEO incrementarem la popularitat de la web i augmentarem el seu tràfic ja que haurà millorat la seva posició -o, el que és el mateix, el seu ranking- en els resultats de cerca dels diferents buscadors.

diferencies seo onpage i seo offpage

SEO ON PAGE Vs SEO OFF PAGE

Les tècniques de posicionament en buscadors estan dividides en dos grans grups segons si la seva aplicació és dins o fora de la web.

Per una banda trobem les anomenades SEO ON PAGE que com ja indica el seu propi nom amb anglès són totes aquelles tècniques de SEO relacionades amb el nostre lloc web. Aquest grup de tècniques depén única i exclusivament de nosaltres i són totes aquelles que afectan a com està contruïda la nostra web, quin contingut té i altres punts importants que els explicarem més detalladament en la pròxima entrada del blog.

Per una altra banda, també trobem les tècniques SEO OFF PAGE que són aquelles que s’implementen fora de la web i que ens ajuden a augmentar la presència de la nostra web a la xarxa. En aquest punt tocaria parlar del importantíssim concepte del SEO Off Page com és el “Linkbuilding“: una pràctica de construcció d’ellaços d’entrada que enfoquen a la nostra web i que no només ens aporten tràfic sinó que ens transmeten l’autoritat de la pàgina que ens enllaça. Aquesta autoritat el·laborada pels cercadors s’anomena “link juice”.

Aquestes tècniques de SEO OFF PAGE, tot i que sembli el contrari, tenen una importància i afectació al SEO de la web molt superior en comparació a les tècniques “On page”. Per aquest motiu, és convenient anar molt en compte  ja que els buscadors premien més la qualitat dels enllaços en comparació amb la quantitat d’aquests. Per tant, la nostra web seria bo que tingués una construcció d’enllaços d’entrada el més orgànics possibles -que sigui una contrucció natural- i de qualitat perquè ens aportin link juice i no ens transmetin una mala reputació en el cas que siguin enllaços de baixa autoritat. S’ha d’anar molt en compte en aquest punt ja que si no es fan les coses bé els buscadors et poden penalitzar i tot el treball de SEO se’n pot anar en orris d’un dia per l’altre amb conseqüències, a vegades, difícilment reversibles.